top of page

Spotlight branding studio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Spotlight branding studio

Mevrouw M.A.M. van Heeswijk en mevrouw M.D. van Heesewijk

Pales 39, 6001 VA Weert

Info@spotlight-brandingstudio.nl

www.spotlight-brandingstudio.nl

 

Privacybeleid:

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • KVK-nummer

 • BTW-nummer

 • Overige persoonsgegevens die u acties verstrekt in correspondentie en telefonisch

 

Wij verwerken GEEN bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

 

Doel:

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten

 • Wij verwerken tevens uw persoonsgegevens die wij wettelijk nodig hebben voor onze administratie en/of belastingaangifte

 

Beveiliging:

 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via

info@spotlight-brandingstudio.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele

wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of

bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spotlight-brandingstudio.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in

deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar

binnen 2 weken, op uw verzoek.

 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat

kan via deze link.

November 2023

Privacyverklaring Spotlight branding Studio

bottom of page